جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل کیفیت جهان اسلام احیا می شود

1401/8/25 چهارشنبه
.
مدل نوین مبنای جایزه ملی کیفیت ایران با عنوان مدل  کیفیت جهان اسلام در پنجمین نشست کمیته فنی دوره  هفدهم جایزه ملی کیفیت ایران با حضور اعضای محترم کمیته متشکل از نمایندگان سازمان ها و نهادهای دولتی قضایی و بخش خصوصی، عصر چهارشنبه ۲۵ آبان در سازمان ملی استاندارد ایران، تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر احسان ساده، معاون ارزیابی کیفیت در این جلسه با اشاره به سابقه برگزاری جایزه ملی کیفیت که چهار سال بر اساس مدل EFQM و پس از آن به صورت مدلی اقتباسی برگزار می شد اضافه کرد: زیبنده ایران اسلامی نیست که مدل غیربومی، معیار انتخاب برترین های کیفیت‌ در  آن باشد.
معاون ارزیابی کیفیت با بیان اینکه جایزه ملی کیفیت ایران، بر مبنای مدل  کیفیت جهان اسلام برگزار می شود، افزود: این مدل بر مبنای دانش تخصصی روز با بهره گیری از مبانی فکری مدیریتی متناسب با ارزشهای انقلابی و دینی و اسناد بالادستی و شرایط بومی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور در کارگروه تخصصی تدوین شده که با بررسی و تایید در کمیته فنی جایزه، به تصویب شورای سیاستگذاری جایزه خواهد رسید.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران، راهبری الهام بخش مبتنی بر تکلیف گرایی دینی، شکوفاسازی خلاقیت و نوآوری و توسعه هوشمند زیرساخت های فناوری، هدایت عالمانه استعدادها و سرمایه های مادی و معنوی، رویکرد نظام مند، مدیریت یکپارچه و باز مهندسی فرآیند ها و نگاه بلند مدت و راهبردی گسترش باورها، ارزش ها و هویت اسلامی و بومی را از جمله ی مفاهیم  بنیادین مدل کیفیت‌ جهان اسلام برشمرد.
دکتر ساده، با مرور معیارها و زیرمعیارهای مدل اضافه کرد:معیار راهبری، تفکرها و رویکردها، راهبردها، اطلاعات و دانش، سرمایه و تعاملات، مدیریت فرایندها، دستاوردها در این مدل دیده شده است.
معاون ارزیابی کیفیت با بیان اینکه این مدل در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی ( اسمیک) مطرح و مورد توجه اعضای این موسسه قرار گرفته است، خاطرنشان ساخت: مدل کیفیت‌ جهان اسلام می تواند به عنوان مدلی مشترک برای بهره برداری مشترک ۵۷ کشور اسلامی عضو اسمیک مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشست ، اعضای حاضر علاوه بر آشنایی با ابعاد مختلف نظام نامه جایزه ملی کیفیت ایران و مدل مبنای آن ، نقطه نظرات خود را درخصوص مدل با رویکرد سازمان متبوع خود ارایه داشتند.

برای مشاهده تصاویر بیشتر کلیک کنید.